ارسال رمان | انتشار رمان | پخش رمان | تایپ رمان | اشتراک گذاری رمان | رمان نویسی

جهت پخش و انتشار رمان های شما در وبسایت و اپلیکیشن پردیس رمان از طریق روش های زیر با ما در ارتباط باشید …

E-Mail : type@pd7.ir

Telegram : @Pd7_ir